Nasza kancelaria zgłosiła ofertę stażową dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza osoba rozpoczęła 3-miesięczny staż 2 marca.