Nasz Gość Specjalny Dziekan Izby Adwokackiej w Bursie (Turcja) Pan Atila Atik

W dniu 18 kwietnia 2018 r. gościł we Wrocławiu na zaproszenie naszej kancelarii Dziekan Izby Adwokackiej w Bursie (Turcja) Pan Atila Atik. Z tej okazji razem z naszym Gościem uczestniczyliśmy również w spotkaniu zorganizowanym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, na którym poruszany był temat współpracy obu Izb. W spotkaniu ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu uczestniczył Pan Dziekan Mirosław Sadowski i Przewodniczącą Komisji ds.współpracy z zagranicą Pani Izabela Konopacka oraz radca prawny Delegat na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu – komplementariusz kancelarii Leszek Zielonka. Więcej informacji: https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/708

Święta Bożego Narodzenia 2017 roku – Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wiosna” w Krzydlinie Małej.

Jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzyliśmy wychowankom, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia  Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz pracownikom Domu Dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej, w powiecie wołowskim, Radosnych Świąt a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018.

Jednocześnie dziękujemy za zauważenie naszego wparcia, które mogło pomóc w organizacji wspaniałych prezentów dla podopiecznych placówki.

Dziękujemy za również za list od SSND Agaty Wójcik – Dyrektor Zespołu.

Przystąpiliśmy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego

Pragniemy poinformować, że nasz kancelaria, Zielonka – Steckert – Wspólnicy, dołączyła do ISFL, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego (International Society of Family Law).

ISFL jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. Jego głównym celem jest pogłębianie wiedzy i dyskutowanie różnych aspektów prawa rodzinnego i studium poszczególnych przypadków prawa rodzinnego. Organizacja łączy prawników, adwokatów, sędziów, prawodawców i pracowników uniwersyteckich wykładających prawo rodzinne.

Rozwód w Polsce

W ostatnich latach, nasza kancelaria wyspecjalizowała się w sprawach międzynarodowego prawa rodzinnego i w sprawach transgranicznych. Poza paroma wyjątkami, prawie zawsze reprezentujemy klientów zagranicznych, zarówno obywateli Unii Europejskiej jak i osoby nie będące obywatelami Unii Europejskiej.

Naszych klientów reprezentujemy przed sądami i urzędami oraz przed osobami trzecimi na terenie całej Polski.

Rozwód w Polsce – różne aspekty

Podejmujemy się spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, spotkań rodziców z dziećmi a także spraw alimentacyjnych. Podejmujemy się również reprezentowania w sprawach o porwanie rodzicielskie (Konwencja Haska dotycząca porwania dziecka).

Rozwód w Polsce ma również finansowe aspekty, w tym podział firmy po rozwodzie, wprowadzenie ustroju rozdzielności małżeńskiej przed rozwodem oraz podział majątku po rozwodzie. Podejmujemy się również prowadzenia tych spraw. Zajmujemy się również kwestiami legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce po rozwodzie

Nasz zespół

W naszej kancelarii stworzyliśmy zespół, który zajmuje się sprawami klientów zagranicznych lub klientów z Polski, jeśli strona przeciwna jest obcokrajowcem. Nasi adwokaci i radcowie prawni doradzają we wszystkich aspektach sprawy rozwodowej, mając międzynarodowe prawo rodzinne szczególnie na względzie. Nasz stosunek to spraw międzynarodowych jest nie tylko konstruktywny ale i zorientowany na rozwiązanie problemu naszych klientów

Nasze cele

Przystąpienie do ISFL daje nam możliwość nie tylko pogłębienia naszej wiedzy w obszarze prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu międzynarodowego, ale również możliwość dzielenia się naszym doświadczeniem i wiedzą z zajmującymi się podobnymi sprawami kolegami i koleżankami z innych krajów.

Jesteśmy przekonani, że dzielenie się widzą i doświadczeniem przyczyni się do ciągłego podwyższania standardu obsługi naszych klientów.

Naszych anglojęzycznych klientów zapraszamy do odwiedzenia naszych stron divorceinpoland.com oraz http://en.eslzlegal.com/divorce-custody-support-payment-poland.

Nasza wizyta w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej z okazji Bożego Narodzenia 2016 roku

W dniu 21 grudnia 2016 roku w trakcie naszej w Domu Dziecka w Krzydlinie Małej, z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2016 życzyliśmy wychowankom, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia  Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz pracownikom Domu Dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej, w powiecie wołowskim, Radosnych Świąt a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2017. Jednocześnie dziękujemy za zauważenie naszego wparcia, które mogło pomóc w organizacji wspaniałych prezentów dla podopiecznych placówki. Dziękujemy za list od SSND Magdaleny Wójcik – Dyrektor Zespołu.

 

Mec. Zielonka wspiera lokalne akcje budujące więzi rodzinne oparte na ideach chrześcijańskich

Mec. Zielonka wspiera lokalne przedsięwzięcia budujące więzi rodzinne na wartościach chrześcijańskich. 

Read more

Wielkanoc 2016

Naszym klientom i partnerom biznesowym życzymy zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Kancelaria będzie nieczynna do poniedziałku, 28 marca.

W sprawach nagłych proszę kontaktować się pod numerem telefonu komórkowego wymienionego w zakładce Kontakt

Regulacje prawne w rolnictwie w raporcie Banku Światowego

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą. Kancelaria podejmuje się spraw związanych między innymi z doradztwem dla hodowców zwierząt futerkowych mięsożernych, pomocą prawną w czasie kampanii anty-futrzarskich oraz obsługą prawną producentów i firm handlujących środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Mec. Leszek Zielonka, wspólnik zarządzający, wziął udział w badaniu przeprowadzonym przez Bank Światowy, którego tematem były regulacje prawne w rolnictwie i został wymieniony jako jeden z ekspertów w wydanym raporcie  „Enabling the Business of Agriculture 2016: Comparing regulatory good practices„.

Nasza wizyta w Domu Dziecka Wiosna w Krzydlinie Małej z okazji Bożego Narodzenia 2015.

Z okazji nadchodzących się Świąt Bożego Narodzenia 2015 życzymy wychowankom, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia  Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz pracownikom Domu Dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej, w powiecie wołowskim, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2016.

Jednocześnie dziękujemy, za zauważenia naszego wsparcia i wspaniałą kartkę wykonaną przez wychowanków Domu Dziecka Wiosna w Krzydlinie Małej.

Lipiec 2015

Czerwiec 2015