Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie TICAP – International Child Abduction Platform

Z przyjemnością informujemy, że mec. Leszek Zielonka, komplementariusz spółki (radca prawny), został umieszczony na TICAP, International Abduction Platform.

TICAP jest inicjatywą prawną mającą na celu zapewnienie prawidłowego stosowania konwencji haskiej w sprawie cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w 1980 r., której Polska jest stroną.

TICAP koncentruje się na krajach europejskich. Radca Prawny Leszek Zielonka został wybrany do reprezentowania Polski w TICAP. Doceniamy to wyróżnienie i cieszymy się, że jego zaangażowanie w zapewnienie należytej ochrony praw klientów zostało zauważone i docenione. Dla spraw  transgranicznych dotyczących prawa rodzinnego dedykowany jest zespół. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź odwiedź nas na: http://divorceinpoland.com

Więcej informacji, dotyczących naszego uczestnictwa w TICAP, uzyskasz odwiedzając: https://www.ticaplatform.com/parnerlawyers

Nasz Gość Specjalny Dziekan Izby Adwokackiej w Bursie (Turcja) Pan Atila Atik

W dniu 18 kwietnia 2018 r. gościł we Wrocławiu na zaproszenie naszej kancelarii Dziekan Izby Adwokackiej w Bursie (Turcja) Pan Atila Atik. Z tej okazji razem z naszym Gościem uczestniczyliśmy również w spotkaniu zorganizowanym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, na którym poruszany był temat współpracy obu Izb. W spotkaniu ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu uczestniczył Pan Dziekan Mirosław Sadowski i Przewodniczącą Komisji ds.współpracy z zagranicą Pani Izabela Konopacka oraz radca prawny Delegat na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu – komplementariusz kancelarii Leszek Zielonka. Więcej informacji: https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/708

Święta Bożego Narodzenia 2017 roku – Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wiosna” w Krzydlinie Małej.

Jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzyliśmy wychowankom, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia  Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz pracownikom Domu Dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej, w powiecie wołowskim, Radosnych Świąt a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018.

Jednocześnie dziękujemy za zauważenie naszego wparcia, które mogło pomóc w organizacji wspaniałych prezentów dla podopiecznych placówki.

Dziękujemy za również za list od SSND Agaty Wójcik – Dyrektor Zespołu.

Przystąpiliśmy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego

Pragniemy poinformować, że nasz kancelaria, Zielonka – Steckert – Wspólnicy, dołączyła do ISFL, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego (International Society of Family Law).

ISFL jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. Jego głównym celem jest pogłębianie wiedzy i dyskutowanie różnych aspektów prawa rodzinnego i studium poszczególnych przypadków prawa rodzinnego. Organizacja łączy prawników, adwokatów, sędziów, prawodawców i pracowników uniwersyteckich wykładających prawo rodzinne.

Rozwód w Polsce

W ostatnich latach, nasza kancelaria wyspecjalizowała się w sprawach międzynarodowego prawa rodzinnego i w sprawach transgranicznych. Poza paroma wyjątkami, prawie zawsze reprezentujemy klientów zagranicznych, zarówno obywateli Unii Europejskiej jak i osoby nie będące obywatelami Unii Europejskiej.

Naszych klientów reprezentujemy przed sądami i urzędami oraz przed osobami trzecimi na terenie całej Polski.

Rozwód w Polsce – różne aspekty

Podejmujemy się spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, spotkań rodziców z dziećmi a także spraw alimentacyjnych. Podejmujemy się również reprezentowania w sprawach o porwanie rodzicielskie (Konwencja Haska dotycząca porwania dziecka).

Rozwód w Polsce ma również finansowe aspekty, w tym podział firmy po rozwodzie, wprowadzenie ustroju rozdzielności małżeńskiej przed rozwodem oraz podział majątku po rozwodzie. Podejmujemy się również prowadzenia tych spraw. Zajmujemy się również kwestiami legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce po rozwodzie

Nasz zespół

W naszej kancelarii stworzyliśmy zespół, który zajmuje się sprawami klientów zagranicznych lub klientów z Polski, jeśli strona przeciwna jest obcokrajowcem. Nasi adwokaci i radcowie prawni doradzają we wszystkich aspektach sprawy rozwodowej, mając międzynarodowe prawo rodzinne szczególnie na względzie. Nasz stosunek to spraw międzynarodowych jest nie tylko konstruktywny ale i zorientowany na rozwiązanie problemu naszych klientów

Nasze cele

Przystąpienie do ISFL daje nam możliwość nie tylko pogłębienia naszej wiedzy w obszarze prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu międzynarodowego, ale również możliwość dzielenia się naszym doświadczeniem i wiedzą z zajmującymi się podobnymi sprawami kolegami i koleżankami z innych krajów.

Jesteśmy przekonani, że dzielenie się widzą i doświadczeniem przyczyni się do ciągłego podwyższania standardu obsługi naszych klientów.

Naszych anglojęzycznych klientów zapraszamy do odwiedzenia naszych stron divorceinpoland.com oraz http://en.eslzlegal.com/divorce-custody-support-payment-poland.

Nasza wizyta w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej z okazji Bożego Narodzenia 2016 roku

W dniu 21 grudnia 2016 roku w trakcie naszej w Domu Dziecka w Krzydlinie Małej, z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2016 życzyliśmy wychowankom, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia  Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz pracownikom Domu Dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej, w powiecie wołowskim, Radosnych Świąt a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2017. Jednocześnie dziękujemy za zauważenie naszego wparcia, które mogło pomóc w organizacji wspaniałych prezentów dla podopiecznych placówki. Dziękujemy za list od SSND Magdaleny Wójcik – Dyrektor Zespołu.

 

Mec. Zielonka wspiera lokalne akcje budujące więzi rodzinne oparte na ideach chrześcijańskich

Mec. Zielonka wspiera lokalne przedsięwzięcia budujące więzi rodzinne na wartościach chrześcijańskich. 

Read more

Regulacje prawne w rolnictwie w raporcie Banku Światowego

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą. Kancelaria podejmuje się spraw związanych między innymi z doradztwem dla hodowców zwierząt futerkowych mięsożernych, pomocą prawną w czasie kampanii anty-futrzarskich oraz obsługą prawną producentów i firm handlujących środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Mec. Leszek Zielonka, wspólnik zarządzający, wziął udział w badaniu przeprowadzonym przez Bank Światowy, którego tematem były regulacje prawne w rolnictwie i został wymieniony jako jeden z ekspertów w wydanym raporcie  „Enabling the Business of Agriculture 2016: Comparing regulatory good practices„.

Nasza wizyta w Domu Dziecka Wiosna w Krzydlinie Małej z okazji Bożego Narodzenia 2015.

Z okazji nadchodzących się Świąt Bożego Narodzenia 2015 życzymy wychowankom, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia  Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz pracownikom Domu Dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej, w powiecie wołowskim, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2016.

Jednocześnie dziękujemy, za zauważenia naszego wsparcia i wspaniałą kartkę wykonaną przez wychowanków Domu Dziecka Wiosna w Krzydlinie Małej.