Nasz Gość Specjalny Dziekan Izby Adwokackiej w Bursie (Turcja) Pan Atila Atik

W dniu 18 kwietnia 2018 r. gościł we Wrocławiu na zaproszenie naszej kancelarii Dziekan Izby Adwokackiej w Bursie (Turcja) Pan Atila Atik. Z tej okazji razem z naszym Gościem uczestniczyliśmy również w spotkaniu zorganizowanym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, na którym poruszany był temat współpracy obu Izb. W spotkaniu ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu uczestniczył Pan Dziekan Mirosław Sadowski i Przewodniczącą Komisji ds.współpracy z zagranicą Pani Izabela Konopacka oraz radca prawny Delegat na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu – komplementariusz kancelarii Leszek Zielonka. Więcej informacji: https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/708