Wpisy

Spłata cudzego długu a zapłata świadczenia w ramach umowy gwarancji

Spłata cudzego długu a zapłata świadczenia w ramach umowy gwarancji przewidzianej w art. 391 kodeksu cywilnego analiza orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 roku sygn.. akt II CSK 185/15.

W omawianym wyroku  pod rozwagę poddane zostało zagadnienie prawne, czy gwarant zwalniając się z obowiązku naprawienia szkody i spełniając przyrzeczone świadczenie w rozumieniu art. 391 k.c. zdanie drugie, spełnia dług cudzy w rozumieniu art. 518 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego?

Read more