Wpisy

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu przedawnienia

Zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg przedawnienia. 

Popularnym sposobem przerwania biegu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej jest podejmowane przez wierzycieli, w przypadku gdy nie mają  oni wszystkich potrzebnych dokumentów koniecznych do wystąpienia z powództwem, a termin przedawnienia ich roszczeń jest bardzo krótki. Wierzyciele mogą złożyć zawezwanie do próby ugodowej wówczas, gdy złożenie pozwu  byłoby niecelowe ze względu na brak płynności finansowej dłużnika lub też gdy chcą zachować dobre stosunki gospodarcze z kontrahentem. Jednakże zgodnie z pojawiającymi się w doktrynie stanowiskami, nie we wszystkich sytuacjach  samo złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przewie bieg przedawnienia roszczeń.

Read more