Wpisy

Regulacja prostytucji w Niemczech.

Regulacja prostytucji w Niemczech czyli  w domu publicznym niczym w fabryce. Regulacja prostytucji w Niemczech nie jest niczym nowym. Niemieckie prawo uregulowało kwestię prostytucji już na początku XXI wieku. Ustawa o prostytucji, w skrócie ProstG, czyli Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Ustawa regulująca stosunki prawne prostytutek) została ogłoszona 20 grudnia 2001roku, a weszła w życie 1 stycznia 2002 roku (BGBl. I 2001, S. 3983; FNA 402–39).

Read more