Wypowiedzenie pracy z powodu zawarcia ponownego małżeństwa.

Wypowiedzenie pracy z powodu zawarcia ponownego małżeństwa jest w Niemczech  zgodne z prawem. Sądy państwowe nie mogą lekceważyć tożsamości Kościoła, o ile nie stoi to w sprzeczności z konstytucją. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny (BVerfG)  uchylił właśnie  wyrok wydany przez Federalny Sąd Pracy (BAG) w Erfurcie, który uznał zwolnienie ordynatora  z katolickiego szpitala za nieskuteczne. Lekarz być może będzie musiał odejść z pracy (decyzja z 22.10.2014, sygnatura akt. 2 BvR 661/12).

Lekarz pracował jako ordynator oddziału chorób wewnętrznych od 2000 roku, w tym czasie pozostawał w związku małżeńskim zawartym w Kościele Katolickim. W 2005 para rozstała się, by rozwieść się w 2008 roku. Wkrótce potem lekarz wziął ślub cywilny ze swoją partnerką życiową.  Pół roku później pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę.

W 2011 roku Federalny Sąd Pracy przyznał rację lekarzowi. W wyroku można było przeczytać, iż wprawdzie lekarz naruszył zasady Kościoła Katolickiego, ale jednocześnie wskazał na to, że szpital zatrudnia osoby o innym niż katolickie wyznanie. Sąd podkreślił również konstytucyjnie chronione prawo lekarza do zawarcia cywilnego związku małżeńskiego z obecną towarzyszką życia. Sąd uznał zwolnienie z pracy ordynatora zatrudnionego w szpitalu za bezskuteczne.

W związku z tą decyzją katolicki szpital wniósł do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną.

W wydanym 22 października 2014 roku postanowieniu Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe  reprezentuje pogląd, iż sądy cywilne mogą tylko w sposób ograniczony weryfikować powinności osób zatrudnionych w instytucjach kościelnych. Tak więc to Kościół decyduje, które podstawowe zobowiązania są istotne dla stosunku pracy, a które nie. Sądy cywilne mogą interweniować tylko wówczas, gdy sytuacja stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami gwarantowanymi przez konstytucję.

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż Sąd Pracy nie wziął w wystarczający sposób pod uwagę tożsamości i prawa do samostanowienia Kościoła. Trybunał Konstytucyjny powołał się na konstytucyjnie określony obowiązek Państwa do zachowania religijnej i światopoglądowej neutralności. Państwo nie może oceniać wiary i nauki Kościoła.

Sprawa będzie zatem ponownie rozpatrywana.