Wpisy

Kary umowne przy odstąpieniu od umowy, również w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta

Do niedawna kary umowne na wypadek odstąpienia od umowy spowodowanego brakiem  płatności od drugiej strony umowy nie znajdowały jednolitego orzecznictwa w Sądzie Najwyższym. Cześć orzeczeń przeczyła legalności takiego rozwiązania, druga część uznawała taką możliwość. Cały problem możliwości zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy sprowadzał się do stwierdzenia, czy odstąpienie jest również dopuszczalne, kiedy […]

Nowe prawa konsumentów po 25 grudnia 2014.

Nowe prawa konsumentów po 25 grudnia 2014 roku stały się faktem. Z dniem 25 grudnia 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Read more