Nowe prawa konsumentów po 25 grudnia 2014.

Nowe prawa konsumentów po 25 grudnia 2014 roku stały się faktem. Z dniem 25 grudnia 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Poniżej lista najważniejszych w naszym odczuciu zmian w przepisach:

Już składając pierwszą reklamację klient będzie mógł zażądać: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru lub obniżenia jego ceny. Klient będzie też mógł złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Według starych przepisów klient mógł najpierw jedynie zażądać naprawy lub wymiany towaru.

Od tej pory klient będzie miał jeden rok, a nie 2 miesiące jak było do tej pory,  od momentu zauważenia wady na złożenie żądania przewidzianego w rękojmi.

Sprzedawca nadal będzie miał 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. Brak ustosunkowania się będzie automatycznie oznaczał uznanie roszczenia. Będzie to dotyczyło również żądania obniżenia ceny, a nie tylko wymiany lub naprawy towaru.

Klientowi już przy drugiej reklamacji będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy.

Nowe prawa konsumentów zakładają tez, ze klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych (a nie 10 dni kalendarzowych) odstąpić od niej nie podając przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • Dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje towar klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, ale nie przewoźnikowi: od momentu objęcia w posiadanie towaru przez klienta
  • Dla umowy, która obejmuje wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach: od momentu objęcie w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części
  • Dla umowy, według której towar jest dostarczany regularnie przez czas oznaczony: od objęcia w posiadanie pierwszego towaru
  • Dla pozostałych umów: od dnia zawarcia umowy

Nowe prawa konsumentów zakładają, ze jeśli sprzedawca nie poinformuje klienta o prawie do odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, jak powyżej.

Jeśli sprzedawca poinformuje klienta o prawie do odstąpienia od umowy przed upływem terminu jak powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia informacji o tym prawie.

Sprzedawca będzie musiał dokonać zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, którym posłużył się klient. Wybór innej formy zwrotu płatności będzie możliwy, jeśli klient wyraźnie się na nią zgodzi i nie będzie się ona wiązała z dodatkowymi kosztami dla klienta. Stara ustawa nie precyzowała tej sytuacji.