Z polityki do biznesu. Jak się to robi w Niemczech.

Z polityki do biznesu. Polsce daleko jeszcze do standardów panujących w niemieckiej polityce.

Gabinet ministrów przyjął właśnie projekt ustawy, zgodnie z którą członkowie rządu będą musieli mieć 18-miesięczną przerwę, nim będą mogli zająć stanowisko i podjąć pracę w gospodarce.

Zgodnie z ustawą, ministrowie i sekretarze stanu musieliby mieć co najmniej 12-miesięczną przerwę między pracą w rządzie a rozpoczęciem pracy w gospodarce. Gdyby jednak rząd uznał, że interes publiczny w danym przypadku byłby zagrożony, przerwa mogłaby wynieść do 18 miesięcy.  Byli członkowie rządu, których by ta ustawa objęła, mieliby otrzymywać wynagrodzenie przejściowe.

Antykorupcyjna organizacja, Transparency International Deutschland, nie zgadza się z zaproponowanym okresem karencji i żąda 3 lat przerwy w pracy. Przewodnicząca organizacji, pani Edda Müller, uważa, że tylko 3-letni okres pozbawiłby członków rządu podejmowania decyzji korzystnych dla przyszłego pracodawcy.

Rząd chce zweryfikować ustawę po 5 latach od jej wprowadzenia.

Źródło: Heute journal, ZDF