Wpisy

Dziedziczenie w Niemczech. Kto może dziedziczyć. Rodzaje testamentów.

Dziedziczenie w Niemczech: kto może dziedziczyć w Niemczech?

Każda osoba fizyczna (prywatna), która pozostaje przy życiu w momencie otwarcia testamentu. Nie mogą dziedziczyć ani zwierzęta ani dzieci in spe, czyli takie, które ewentualnie mogłyby się urodzić w przyszłości. Wyjątek stanowią tu dzieci, które w momencie otwarcia testamentu będą już poczęte. Dziedziczyć mogą też osoby prawne, czyli zarejestrowane stowarzyszenia, fundacje, spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki cywilne, landy, kościoły i związki wyznaniowe, uniwersytety. Nie mogą dziedziczyć ani domy opieki ani jego pracownicy. Testamenty sporządzone na korzyść domu opieki lub jego pracownika (pracowników) nie mają skutków prawnych.

Read more